Borettslovene med kommentarer

Borettslovene

Lov om boligbyggelag og lov om borettslag trådte i kraft i 2005 og kalles gjerne borettslovene. Denne kommentarutgaven kom ut første gang i 2006 og ble revidert og oppdatert i 2018. Boken er standardverket for alle som har bruk for solide kunnskaper på dette feltet. Her er hver eneste paragraf grundig kommenter – likevel slik at hovedvekten er lagt på de praktisk viktigste regler. Boken er et velegnet oppslagsverk for alle som må forholde seg til disse lovene – i sitt daglige arbeid eller som tillitsvalgt i boligbyggelag eller borettslag. En oversiktlig innholdsfortegnelse foran hvert kapittel og et omfattende stikkordregister, gjør det lett å finne frem – også for den som ikke kjenner lovene i detalj.

Borettslovene er skrevet av to jurister som blant landets ledende eksperter på dette feltet:

Kåre Lilleholt er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han var leder i Borettslovutvalget som laget utkast til begge lovene. Han har tidligere utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.

Christian Fr Wyller
er advokat og har tidligere vært dommer i en årrekke. Han er forfatter til juridiske lærebøker innen boligrett og kjøpsrett.

Borettslovene er på over 800 sider og leveres innbundet.

Boken er utgitt på Gyldendal Norsk Forlag og du kan bestille den i bokhandelen.

ISBN 978-82-05-51451-5


Bestilling - privatkunder
Privatkunder kan bestille boken ved å sende meg en melding. Boken sendes portofritt til den leveringsadresse du oppgir – sammen med en faktura med 30 dagers betalingsfrist. Er totalbeløpet over kr 1000, får du 10 % rabatt. Studenter kan få bedre betingelser hvis de kjøper 5 bøker eller flere. Ta kontakt.

Bestilling - bokhandlere
Bokhandlere og andre som skal videreselge bøkene, får 30 % rabatt på bestillinger over kr 1000 – og 10 % på mindre bestillinger – i tillegg kommer mva. Send melding. Bøkene sendes portofritt - normalt dagen etter - sammen med en faktura med 30 dagers betalingsfrist.

BESTILLING