Bilde av Christian Fr Wyller

christian fr wyller

Curriculum Vitae

Christian Fr Wyller er født i Stavanger i 1948 og er cand.jur. fra Universitetet i Bergen 1979.

Allerede i studietiden var han vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett og sammen med professor Kai Krüger utgav han antologien Boligrett i 1978. Etter eksamen var han ansatt ved instituttet i ti år – som stipendiat og senere som førsteamanuensis. I denne perioden var han også dommerfullmektig i Nordhordaland og konstituert lagdommer i Gulating.

I tiden på universitetet fortsatte han å arbeide med bolig- og kontraktsrett og annen utgave av Boligrett kom i 1985. Året etter utgav han Kjøpsretten i et nøtteskall som senere kom i to nye utgaver. Boken var den foretrukne lærebok ved universiteter og høyskoler i mange år.

Fra desember 1988 var han privatpraktiserende advokat i Bergen med boligjuss som spesialfelt. I den perioden hadde han også prøvesak i Høyesterett.

I 1994 ble han utnevnt til sorenskriver i Ryfylke – et embete han hadde frem til 2007 da det ble foretatt omorganisering av domstolene i Rogaland. Etter dette var han såkalt ressursdommer med kontorsted i Jæren tingrett og tjenestegjorde ved en rekke ting- og lagmannsretter i hele landet. Fra 2019 driver han egen advokatpraksis med boligrett som spesialfelt.

Han har vært meget brukt som foredragsholder i boligsamvirket og i etterutdanning for jurister. Han har vært fast foreleser på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter i en årrekke.

Wyllerer forfatter i det elektroniske oppslagsverket Norsk Lovkommentar der han har ansvaret for husleieloven og eierseksjonsloven. Han har skrevet flere bøker som også er publisert elektronisk på Rettsdata.no og Juridika.no.

I 2015 og 2016 var han formann i Finansklagenemnda, Eierskifte som behandler tvister etter avhendingslova. Han har tidligere vært medlem av Likestillings- og Diskrimineringsnemnda.

Han ledet eierseksjonslovutvalget som la grunnlaget for den nye eierseksjonsloven og som fremla sin innstilling i NOU 2014:6.

De siste ti år har han også vært meget brukt som voldsgiftsdommer i store saker mellom næringsdrivende.