Eierseksjonsloven

eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven - Lovkommentar kom ut første gang i 1998 med h.r.advokat Ørnulf Hagen og professor Kåre Lilleholt som forfattere i tillegg til Christian Fr Wyller – og den kom i ny utgave i 2008. Begge disse bygget på loven fra 1997. Denne tredje utgaven bygger dels på de tidligere utgaver, men som følge av at vi har fått en helt ny eierseksjonslov fra 2018 med mange nye bestemmelser, er den betydelig omarbeidet.

Eierseksjonsloven er en tradisjonell lovkommentar der hver eneste paragraf er grundig behandlet og der relevant rettspraksis også er behandlet. Den er a jour med de siste lovendringer om ervervsbegrensning m.m. som trådte i kraft 1. januar 2020. Boken finnes også elektronisk på www.juridika.no.

Forfatteren – Christian Fr Wyller – er advokat og har tidligere vært dommer i en årrekke. Han er forfatter til juridiske lærebøker innen boligrett og kjøpsrett. I denne utgaven boken er han eneforfatter, men han har fått betydelig bistand fra advokat Christer Bjørnevik – de to var henholdsvis leder og sekretær i utvalget som la frem NOU 2014:6 som den nye loven bygger videre på.

Eierseksjonsloven er på over 400 sider og leveres innbundet. Boken er utgitt på Universitetsforlaget og du kan bestille den i bokhandelen.

ISBN 978-82-15-03579-6

BESTILLING